Theo đó, công tác phối hợp tập trung vào các nội dung: giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Cụ thể, khi xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp (DN) trong các KCN&CX Hà Nội, CĐ các KCN&CX Hà Nội và LĐLĐ quận, huyện nơi có KCN đóng trên địa bàn phải kịp thời thông báo cho nhau biết để cùng bàn biện pháp phối hợp giải quyết. Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân (CN), vận động CN thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của tổ chức CĐ và nội quy, quy chế của DN, đồng thời phối hợp chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CN trong các KCN&CX Hà Nội.

Hà Nội: Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết

Đặc biệt, hằng quý, các bên có trách nhiệm thông tin cho nhau về tình hình hoạt động trên địa bàn phân cấp quản lý và tình hình CN trong các DN và hoạt động CĐ. Sáu tháng/lần, các bên tổ chức hội nghị giao ban để nắm tình hình chung và đóng góp ý kiến về những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CN nhằm kịp thời kiến nghị với chính quyền, chuyên môn đồng cấp có những điều chỉnh phù hợp.

Tin-ảnh: D.Thảo