Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động - Ảnh 1.

Anh minh họa

Trọng tâm phối hợp giữa hai bên gồm: hỗ trợ người sử dụng lao động và đại diện tập thể lao động đối thoại, thương lượng và xác lập các điều kiện lao động khác theo yêu cầu của một trong hai bên; thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động ở doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ngoài ra, hai bên sẽ tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân nhà trọ để xử lý kịp thời những sự việc có thể dẫn tới tranh chấp lao động tập thể; tổ chức tập huấn pháp luật lao động và Luật Công đoàn cho các doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở và tổ chức các buổi đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

N.Hà