Ngoài ra, LĐLĐ TP Hà Nội cũng sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế thanh - kiểm tra ít nhất 500 DN về thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ.

Mục tiêu của tổ chức LĐLĐ TP Hà Nội qua công tác phối hợp kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NLĐ; cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ và hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

D.Thảo