Tham dự tập huấn, các đại biểu được nghe cán bộ Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề CĐ Hà Nội hướng dẫn các văn bản của UBND và LĐLĐ TP liên quan việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, báo cáo viên tập trung truyền đạt kỹ những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn CĐ với việc tổ chức, hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

HÀ NỘI: Tập huấn công tác tổ chức hội nghị cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tin-ảnh: D.Thảo