Đại hội CĐ cơ sở sẽ diễn ra từ tháng 7-2017 đến tháng 11-2017. Nội dung đại hội bao gồm: thông qua báo cáo nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới; đại biểu tham gia đóng ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội CĐ cấp trên cơ sở; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. LĐLĐ quận lưu ý khi tổ chức đại hội, CĐ cơ sở nên dành thời gian để người lao động góp ý, thảo luận, chất vấn về các chỉ tiêu, hoạt động nhiệm kỳ mới và những vấn đề liên quan đến lợi ích đoàn viên. Đặc biệt, về việc chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, CĐ cơ sở tham khảo ý kiến người lao động để chọn ra những cá nhân có nhiệt huyết, kiến thức, bản lĩnh và uy tín với tập thể người lao động để bầu cử vào ban chấp hành.

T.Nga