Theo đó, để phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công, LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị các cấp CĐ thủ đô thực hiện 5 nhiệm vụ, trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của đoàn viên, người lao động (NLĐ) với các thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cùng với đó, các cấp CĐ thủ đô cần tích cực tham gia kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của NLĐ để có biện pháp giải quyết kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công xảy ra.

Hà Nội: Tích cực phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của công nhân Công ty May 40 Hà Nội

Ngoài ra, các cấp CĐ thủ đô cần tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, đặc biệt là CĐ cơ sở về các kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể và ngừng việc; nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của CĐ; tổ chức có hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo, đe dọa NLĐ, đoàn viên CĐ buộc họ tham gia ngừng việc tập thể hoặc ngăn cản NLĐ quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Tin-ảnh: D.Thảo