Kế hoạch nêu rõ: Nhằm động viên, cổ vũ quân dân huyện đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo; giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển, bảo Việt Nam, các cấp Công đoàn (CĐ) TP cần tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ, tích cực tham gia hưởng ứng, phấn đấu 100% CĐ cơ sở tham gia ủng hộ.

Hà Nội: Ủng hộ ít nhất một ngày lương vào Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam - Ảnh 1.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân - Đảng huyện Phúc Thọ ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

Về đối tượng, thời gian và mức vận động, LĐLĐ TP quy định từ nay đến ngày 30-3, CĐ các cấp vận động đoàn viên, CNVC-LĐ ủng hộ ít nhất một ngày lương vào Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam". Số tiền vận động được chuyển về nơi tiếp nhận là Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

Tin-ảnh: D.Thảo