Chương trình thu hút gần 1.500 người là lãnh đạo TP, đại diện các ban, ngành, đoàn thể quận; cán bộ, CNVC-LĐ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn cùng đi bộ với lộ trình 2 km trong khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Chánh). Chương trình đã vận động được hơn 7,1 tỉ đồng (trong đó cấp quận trên 2,9 tỉ đồng, 12 phường trên 4,2 tỉ đồng) từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp. Ông Hà Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thủ Đức, cho biết kết quả trên đã khẳng định rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân ta và đã đem lại những kết quả thiết thực giúp đỡ người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Hơn 7,1 tỉ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo - Ảnh 1.

Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” quận Thủ Đức

Dịp này, ban tổ chức cũng đã tổ chức một hoạt động giải trí sau khi đi bộ.

Tin-ảnh: H.Quyền