Tại lễ phát động, có 530 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) là đoàn viên CĐ Cụm thi đua 6 và 1.332 cán bộ, CNVC-LĐ đang làm việc tại 4 doanh nghiệp kinh tế Đảng trực thuộc Văn phòng Thành ủy TP HCM đã tự nguyện đóng góp ủng hộ 1 ngày lương tặng Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", do Ủy ban MTTQ TP HCM phát động, với số tiền 515.167.000 đồng.

Hơn 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Ảnh 1.

Trao Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” sau lễ phát động

Đây là hoạt động hằng năm, được cán bộ, CC, VC, NLĐ các đơn vị thuộc Thành ủy TP HCM hưởng ứng tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, CC, VC, NLĐ về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về biên giới, biển đảo; đồng thời huy động nguồn lực để xây dựng các công trình dân sinh là nơi hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, phối hợp nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Tin-ảnh: N.Hà