Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của hai công ty do không đủ điều kiện duy trì hoạt động theo quy định.

Hai công ty xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài đối là Công ty Quốc tế Nhật Minh và Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp II.

Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp II bị thu hồi giấy phép do không đáp ứng được yêu cầu về vốn pháp định theo quy định của pháp luật và điều kiện phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Hai công ty xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép  - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Công ty Quốc tế Nhật Minh bị thu hồi giấy phép vì vi phạm quy định phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. Công ty này còn không tuân thủ quy định phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp, tiền ký quỹ của NLĐ theo quy định của pháp luật.

K.An