Hải Phòng: Cán bộ Công đoàn tìm hiểu về Bác Hồ và giai cấp công nhân - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP Hải Phòng tại buổi tham quan. Ảnh: HẢI CHÍNH

Tại đây, đội ngũ cán bộ CĐ TP Hải Phòng đã được xem những hiện vật gốc thể hiện sự đoàn kết của giai cấp CN trong phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột và giải phóng dân tộc; một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về CN và Công hội như sách "Bản án chế độ thực dân Pháp", Báo Thanh Niên, sách "Đường Kách mệnh" (được công nhận là Bảo vật quốc gia); các hiện vật là sản phẩm được sản xuất từ các phát minh, sáng kiến của giai cấp CN.

Được biết, Trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980-19.5.2020). Trưng bày sẽ kéo dài đến tháng 8-2020.

H.Lê