Sau một năm triển khai, TƯLĐTT nhóm DN Hàn Quốc đã được các DN thực hiện nghiêm túc, bảo đảm việc làm, nâng cao phúc lợi cho người lao động (NLĐ).

Tại hội nghị, đại diện DN tham gia TƯLĐTT nhóm cũng như Công đoàn cơ sở của 20 DN chia sẻ thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong quá trình triển khai cũng như giám sát thực hiện thỏa ước. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện thỏa ước nhóm giúp DN khắc phục tình trạng biến động lao động, hoạt động sản xuất - kinh doanh được ổn định hơn; không xảy ra tranh chấp lao động.

TƯLĐTT đa DN Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ được ký kết vào tháng 6-2019 với 10 chương, 24 điều khoản có lợi cho NLĐ. Hầu hết các điều khoản đều được các DN thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, 100% DN bảo đảm việc làm 12 tháng/năm cho NLĐ; thực hiện 44 giờ làm việc/tuần, nghỉ ngắn giữa ca tối thiểu 10 phút, bữa ăn giữa ca thấp nhất 21.000 đồng/suất...

N.Tú