Đặc biệt, các hợp đồng làm việc rất linh hoạt cho người lao động (NLĐ) từ tạm thời, thời vụ, ngắn hạn, dài hạn và cả các vị trí thực tập sinh được hưởng lương. Dự kiến, mức thu nhập bình quân hằng tháng của NLĐ từ 7 - 10 triệu đồng, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ và ưu đãi khác như phụ cấp đi lại, nhà ở và thưởng quý…

Hàng ngàn đầu việc chờ người lao động - Ảnh 1.

Ứng viên tìm việc tại sàn giao dịch việc làm

Theo khảo sát của Manpower Việt Nam, hiện Việt Nam có lực lượng lao động làm công việc không toàn thời gian chiếm đến 57% trong số 57,5 triệu lao động. Với nhu cầu tuyển dụng này sẽ tạo ra cơ hội việc làm phù hợp và có thu nhập ổn định cho đa dạng NLĐ.

Tin-ảnh: H.Đào