Các ngành nghề đào tạo gồm: điện công nghiệp, quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa - lắp ráp máy tính, thiết kế đồ họa, kế toán DN, bán hàng... Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên theo học, các lớp đào tạo, bồi dưỡng tay nghề miễn phí sẽ được tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng hoặc tại cơ quan, đơn vị, DN (tối thiểu 25 học viên/lớp). Học viên sẽ học ngoài giờ vào buổi tối thứ hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy trong 18 tháng. Học viên tốt nghiệp THCS là có thể tham gia.

Một lớp tin học dành cho công nhân được tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
Một lớp tin học dành cho công nhân được tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

Công đoàn các cấp, các cơ quan, đơn vị, DN có nhu cầu gửi học viên theo học, liên hệ Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng: TT17 Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10; điện thoại: 6264 9462-3862 5443.

Tin-ảnh: K.Phượng