Cụ thể, người học sơ cấp nghề 3 tháng được hỗ trợ học phí tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày, tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học. Tùy theo ngành học, người học trình độ trung cấp nghề được hỗ trợ học phí tối đa từ 1,225-3,08 triệu đồng/người, học cao đẳng được hỗ trợ từ 1,4-3,52 triệu đồng/người.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân 4 tỉnh miền Trung - Ảnh 1.

Ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung còn được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất bằng 50% mức lãi suất cho vay hộ nghèo, áp dụng cho các khoản vay năm 2017, 2018 và được ưu tiên lựa chọn làm việc cho các dự án, hoạt động khôi phục môi trường biển, phát triển du lịch địa phương. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tuyển dụng NLĐ ở khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trong năm 2017, 2018 cũng được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề và tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

K.An