Qua khảo sát, doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài dẫn đầu tranh chấp với 29 vụ (chiếm tỉ lệ 56,86%). Quận Bình Tân là địa phương xảy ra ngừng việc nhiều nhất với 13 vụ (chiếm tỉ lệ 66,3%). Nguyên nhân ngừng việc do chủ DN chưa thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, như: trả lương không đúng hạn, không đóng BHXH, nợ BHXH, không điều chỉnh lương tối thiểu vùng, không triển khai lương thưởng Tết, không xây dựng thang - bảng lương, ký kết hợp đồng lao động.

Phần lớn các vụ ngừng việc đều được Công đoàn (CĐ) cấp trên phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết ổn thỏa; công nhân (CN) ở các DN đồng ý trở lại làm việc sau khi được bảo đảm quyền lợi. Ngoài ổn định tâm lý CN, các cấp CĐ còn chủ động giới thiệu việc làm cho những người mất việc tại các DN giải thể, có chủ bỏ trốn.

Giám sát điều chỉnh lương tối thiểu là ưu tiên hàng đầu của các cấp Công đoàn TP HCM
Giám sát điều chỉnh lương tối thiểu là ưu tiên hàng đầu của các cấp Công đoàn TP HCM

Từ đây đến hết Tết Nguyên đán 2017, LĐLĐ TP lưu ý các cấp CĐ tập trung giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu, đồng thời hỗ trợ DN xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng Tết cho CN.

Tin-ảnh: K.An