Đối tượng áp dụng là NLĐ tham gia BHTN và có đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề theo quy định tại điều 55 Luật Việc làm. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức hỗ trợ học nghề tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa; trên 3 tháng thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ tiền đi lại đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng là 300.000 đồng/người/tháng; trên 3 tháng là 100.000 đồng/người/tháng. Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp không quá 4,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Người lao động tại TP HCM làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối với NLĐ tham gia BHTN tham gia khóa đào tạo nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học phí học nghề do NLĐ tự chi trả.

Tin-ảnh: K.An