Theo đó, sẽ có 49 lao động của Công ty CP Lilama 10 được hỗ trợ bằng tiền mặt theo quy định tại Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Trong đó, có 3 lao động được hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/trường hợp (đã làm việc bằng hoặc ít hơn 50% thời hạn hợp đồng) và 46 lao động được hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp (đã làm việc trên 50% thời hạn hợp đồng). Tổng số tiền hỗ trợ cho 49 lao động là 153 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Trước đó, Công ty CP Lilama 10 đã có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị hỗ trợ rủi ro cho NLĐ đi làm việc tại nước Cộng hòa Guinea Xích đạo phải về nước trước hạn. Đây là những NLĐ nằm trong nhóm 219 lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng thầu khoán cung cấp lao động cho dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Sendje, tỉnh Littorial, nước Cộng hòa Guinea Xích đạo được đưa về nước ngày 28-7.

H.Lê