Đối tượng được chăm lo là người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí Công đoàn; cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn... với mức chi 300.000 đồng/người (chỉ hỗ trợ 1 lần). Công đoàn cơ sở rà soát đối tượng theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên trực tiếp để cân đối nguồn tài chính của Công đoàn cơ sở chi cho người lao động.

Hỗ trợ người lao động khó khăn dịp Tết - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân các KCX-KCN thành phố

Đối với đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên chủ động rà soát và ưu tiên sử dụng phần kinh phí đang tạm giữ của đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn để chi chăm lo và bù đắp phần thiếu hụt (nếu có) bằng nguồn tài chính tích lũy của Công đoàn cấp trên.

Tin-ảnh: H.Đào