Theo đó, iCare Benefits sẽ trở thành khách hàng của CIC và được phép khai thác các thông tin từ CIC để phục vụ quá trình thẩm định khách hàng của mình. Bên cạnh đó, việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa hai bên sẽ góp phần cập nhật và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, đồng thời hỗ trợ iCare Benefits trong việc mở rộng nguồn thông tin để đánh giá khách hàng vay, mở rộng phạm vi khách hàng, góp phần vào việc nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người lao động.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và Công ty CP Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú ký kết thỏa thuận hợp tác
Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và Công ty CP Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú ký kết thỏa thuận hợp tác

Từ tháng 6-2015 đến nay, iCare Benefits và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho người lao động ở 30 tỉnh, thành với gần 1.000 Công đoàn cơ sở tham gia. Tổng giá trị các sản phẩm, dịch vụ mà đoàn viên và người lao động sử dụng từ chương trình phúc lợi là 2.276 tỉ đồng.

Tin-ảnh: H.Đào