Mục tiêu của chương trình phối hợp là triển khai quyết liệt, có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; kết nối tốt cung - cầu và phát triển thị trường lao động bền vững, cung ứng kịp thời lao động chất lượng cho thị trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách BHXH, bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho NLĐ.

Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội - Ảnh 1.

Đại diện các bộ, ngành tại lễ ký kết

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết các bên sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp. Trong đó, phối hợp triển khai thực hiện và đánh giá kết quả các chính sách hỗ trợ NLĐ; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các chính sách hỗ trợ mới trong trường hợp cần thiết; tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 theo Quyết định 176/2021/QĐ-TTg; triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg kịp thời, chính xác...

V.Duẩn