Đây là việc làm nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN hướng tới mục tiêu thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động (NLĐ) trong thời gian tới.

LĐLĐ và BHXH tỉnh Sóc Trăng ký kết công tác phối hợp - Ảnh 1.

Lễ ký kết giữa 2 bên

Theo quy chế, 2 ngành sẽ phối hợp thực hiện việc nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức Công đoàn.

Từ năm 2017 đến nay, hằng năm LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đều ký kết kế hoạch phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT và các quy định của pháp luật có liên quan cho đoàn viên, NLĐ tại các doanh nghiệp trong tỉnh, như: cấp phát tờ rơi, tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và NLĐ khi tham gia BHXH, BHYT; đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với hơn 2.500 chủ doanh nghiệp, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Tin - ảnh: ANH KHOA