Đó là Colab liên hệ với các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng NLĐ, TTS về nước. Trên cơ sở nhu cầu, điều kiện tuyển dụng của các DN, Colab sẽ thông báo trên www.colab.gov.vn để NLĐ đăng ký, Colab sẽ tổng hợp danh sách NLĐ đăng ký và gửi lại cho các DN tuyển dụng và thông báo trực tiếp lịch phỏng vấn tuyển dụng tới NLĐ, TTS có nhu cầu; giới thiệu việc làm định kỳ theo các phiên giao dịch việc làm.

Định kỳ hằng tháng, hằng quý, Colab phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, TP tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ dành cho NLĐ hết hạn hợp đồng về nước.

Hỗ trợ việc làm thường xuyên cho lao động về nước - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc tại phiên giao dịch việc làm dành cho lao động về nước

Đối với những NLĐ, TTS về nước đang cư trú tại các tỉnh, TP có số lượng NLĐ, TTS đăng ký ít, không thể tổ chức các phiên giao dịch định kỳ, Colab sẽ phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, TP tổ chức giới thiệu việc làm cho những người này tại các phiên giao dịch việc làm định kỳ của các trung tâm dịch vụ việc làm.

Tin-ảnh: G.Nam