Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại đa số lao động nữ (LĐN) hiện nay có trình độ chuyên môn, tay nghề còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu công việc. LĐN không thực sự được ưu tiên tuyển dụng so với nam giới, có nguy cơ mất việc làm sau thai sản hoặc không có điều kiện chăm sóc con cái do phải làm thêm giờ, áp lực công việc cao.

Tại hội thảo, hoạt động hỗ trợ, tạo việc làm cho LĐN của Tổ chức Tài chính vi mô CEP được đánh giá cao. CEP hiện phục vụ 340.000 thành viên, 73% khách hàng là phụ nữ. Qua khảo sát, các khoản vay được khách hàng CEP sử dụng cho những mục đích như: buôn bán nhỏ, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, nông nghiệp, chi tiêu chăm sóc y tế và học phí. Sau 3 năm tham gia, thu nhập của thành viên CEP tăng 35%, tiết kiệm bình quân 4,05 triệu đồng/năm.

Tin-ảnh: T.Ngôn