Theo tư tưởng của Bác, tôn trọng nhân dân là đánh giá cao vai trò của nhân dân; hiểu, yêu, kính dân; quan tâm lợi ích chính đáng của dân; tránh điều có hại cho dân; phải làm cho dân tin tưởng. Dân chủ là dân làm chủ; xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; phát huy dân chủ là phát huy sức mạnh của dân. Chăm lo đời sống nhân dân theo Bác chính là đặt nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Học Bác, nói phải đi đôi với làm - Ảnh 1.

CNVC-LĐ quận 1, TP HCM tham dự hội nghị

Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo quận 1, báo cáo viên tại chương trình, cho biết để học Bác, mỗi cán bộ, CNVC-LĐ cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ bản thân để tạo nên sức mạnh to lớn; nói phải đi đôi với làm để tạo uy tín với nhân dân.

Tin-ảnh: N.Hà