Thay mặt tập thể người lao động (NLĐ), ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, đề nghị công ty cần làm rõ một số nội dung về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, nâng lương, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động, đào tạo bồi dưỡng, phụ cấp, phúc lợi đối với NLĐ... được nêu trong dự thảo TƯLĐTT. Những đề nghị của LĐLĐ quận đã được phía đại diện công ty hồi đáp cặn kẽ. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản trong bản TƯLĐTT để bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật.

Ký thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn - Ảnh 1.

Hai bên ký kết thỏa thuận, thống nhất các nội dung đã thương lượng thành công

Đây là doanh nghiệp thứ 7 chưa có tổ chức Công đoàn được LĐLĐ quận Long Biên đại diện cho NLĐ thương lượng để đi đến ký kết TƯLĐTT thành công với chủ sử dụng lao động thông qua các nội dung, điều khoản có quyền lợi cao hơn luật quy định cho NLĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo