Hơn 3.100 lượt hồ sơ tiếp cận nhà tuyển dụng - Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ được đại diện doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp

Tại ngày hội, hơn 1.200 sinh viên của trường và các trường lân cận trên địa bàn đã có cơ hội tiếp cận hơn 500 vị trí việc làm do 35 doanh nghiệp tham gia rao tuyển, tập trung ở nhiều lĩnh vực như: kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, công nghệ thông tin, xuất khẩu lao động… Ngoài ra, sinh viên còn được gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia nhân sự, được chia sẻ về xu hướng tuyển dụng trong thời gian tới, kỹ năng và kinh nghiệm viết hồ sơ xin việc, phỏng vấn trực tiếp.

Kết quả, có gần 300 lượt ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển, bước vào phỏng vấn chuyên sâu và kiểm tra kiến thức. Trong đó, có 70 sinh viên được tuyển dụng trực tiếp.

Tin-ảnh: M.Thư