Nhiệm kỳ qua, từ phát động của CĐ tổng công ty, các CĐ cơ sở đã phối hợp cùng giám đốc các đơn vị phát động 2 phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Sáng kiến, cải tiến”. Kết quả, hơn 5.000 sáng kiến đã được áp dụng với giá trị làm lợi hơn 40 tỉ đồng. CĐ đã gửi 34 hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng, trong đó có 13 cá nhân đạt giải thưởng.

Hơn 5.000 sáng kiến được áp dụng ở Liksin

Bên cạnh đó, để nâng cao tay nghề cho người lao động, CĐ Liksin đã tổ chức thi tay nghề ngành điện công nghiệp, kỹ năng phần mềm cho hơn 500 CNVC-LĐ. Ở cấp cơ sở, các đơn vị đã tổ chức chương trình “rèn lý thuyết, vững thực hành” cho hơn 2.000 lao động; tổ chức các hội thi tay nghề phối màu, xếp giấy, đóng gói sản phẩm, kỹ năng bán hàng… với 300 người tham gia.

N.Hà