Theo báo cáo của 63 sở LĐ-TB-XH tỉnh, TP, tính đến ngày 18-3, cả nước có hơn 68.500 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 72,9% người đã được cấp giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (94.005 người). Trong số lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam có 15.310 lao động Trung Quốc, 23.581 lao động Hàn Quốc và 29.630 lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH cũng cho thấy tính đến nay, có 25.480 lao động nước ngoài chưa quay trở lại Việt Nam làm việc, trong đó có 19.113 lao động Trung Quốc (chiếm 75%), 3.766 lao động Hàn Quốc (chiếm 14,8%) và 2.600 lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác (chiếm 10,2%).

Hơn 68.500 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam - Ảnh 1.

Lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao

Lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý, đã và đang điều hành các doanh nghiệp.

Tin-ảnh: G.Nam