Hồ Lan Anh (quận 1, TP HCM) hỏi: "Sắp tới, công ty chúng tôi sẽ sử dụng một số lao động nước ngoài làm việc theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Xin hỏi công ty tôi cần làm thủ tục gì để họ được miễn cấp giấy phép lao động theo quy định hiện hành?"

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ nước ngoài bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải làm thủ tục đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Hồ sơ đề nghị xác nhận gồm: Văn bản đề nghị xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; danh sách trích ngang NLĐ nước ngoài (họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc); giấy tờ để chứng minh NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (một bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc một bản sao có chứng thực). Đề nghị công ty chị căn cứ quy định trên để thực hiện.