Trong đó, số người hưởng hằng tháng là 11.510 người, hưởng BHXH một lần là 110.525 người, số người giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 82.137 người.Theo BHXH Việt Nam, năm 2020 số người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 1,03 triệu người (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019), với số tiền chi trả hơn 16.000 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; tích hợp, cung cấp thêm các dịch vụ công của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thời gian qua, ngành BHXH tiếp tục cắt giảm từ 27 TTHC xuống còn 25 thủ tục. Đồng thời, hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số; hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ; cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành.

Sắp tới, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2021; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT... 

D.Thu