Hơn nửa triệu lao động hưởng trợ cấp BHXH một lần - Ảnh 1.

Tình trạng người lao động nhận trợ cấp BHXH một lần vẫn chưa có chiều hướng giảm. Ảnh: KHÁNH AN

Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 24.589 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng 53,5 tỉ đồng; 30.631 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 34,4 tỉ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ lên tới 1.575 tỉ đồng; số tiền nợ sau thanh tra, kiểm tra còn 752,2 tỉ đồng. Toàn ngành đã giải quyết cho 93.812 người hưởng BHXH hằng tháng, 534.038 người hưởng BHXH một lần, 7.311.377 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Trong quý III/2018, ngoài dồn sức mở rộng đối tượng tham gia, ưu tiên của BHXH Việt Nam là tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành nhằm giảm nợ đọng BHXH, tập trung các doanh nghiệp nợ từ 6 tháng trở lên nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

N.Dung