Hợp tác cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Học viên đã được các chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực an toàn lao động chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác an toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở, đặc biệt là việc bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động.

Lớp tập huấn nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc dự án Phát triển DN bền vững (SCORE) nhằm hỗ trợ DN vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững với 5 chuyên đề chính: hợp tác tại nơi làm việc, quản lý chất lượng, sản xuất sạch hơn, quản lý nguồn nhân lực và an toàn vệ sinh lao động.

Dự án đang triển khai tại 110 công ty ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Định trong ngành gỗ và đang mở rộng trong lĩnh vực may.

T.Phước