Năm học này, nhà trường tuyển 960 sinh viên, đạt 96% chỉ tiêu kế hoạch. Hiện trường có 12 khoa và bộ môn, 3 trung tâm với đội ngũ cán bộ, viên chức gồm 214 người (có 149 giảng viên). Thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo như cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo trong và ngoài nước; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên; tổ chức các cuộc hội thảo, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên; liên kết với nhiều trường đại học các nước để trao đổi học thuật...

Đại diện doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên
Đại diện doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên

Đặc biệt, trường còn hợp tác với 40 doanh nghiệp trong giáo dục - đào tạo, tổ chức thực tập, cấp học bổng và giải quyết việc làm cho sinh viên của trường. Dịp này, trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trao 65 suất học bổng cho sinh viên; trong đó có 14 sinh viên xuất sắc và 51 sinh viên giỏi.

Tin-ảnh: H.Vân