Hướng dẫn cơ sở tổ chức đại hội

Những nội dung của đại hội như thảo luận, thông qua báo cáo nhiệm kỳ; đóng góp ý kiến cho văn kiện dự đại hội CĐ cấp trên; góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ CĐ Việt Nam; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới của CĐ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội CĐ cấp trên; đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền những vấn đề có liên quan nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVC-LĐ và hoạt động CĐ... đã được LĐLĐ quận hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Các CĐ cơ sở tổ chức đại hội từ nay đến trước ngày 30-10. Đối với CĐ cơ sở thành viên, CĐ bộ phận thì CĐ cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị mà hướng dẫn tổ chức đại hội trước ngày 31-7. Hiện LĐLĐ quận 1 có 700 CĐ cơ sở phải tổ chức đại hội trong năm 2017.

N.Hà