Theo đó, từ 1-4-2021, sử dụng thống nhất trên cả nước mẫu thẻ BHYT mới. Quyết định này cũng hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ từ 1-4-2021 như sau:

- Phôi thẻ BHYT đã in theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH chưa sử dụng hết đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.

Hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ - Ảnh 1.

Quyết định 1666/QĐ-BHXH cũng hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ từ 1-4-2021

- Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định này, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

- Thông tin về bộ mã số thẻ BHYT (quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH và các Công văn hướng dẫn hiện hành về mã số thẻ BHYT), cùng với địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) và thời gian được miễn cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến của người tham gia được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

H.Lê