Theo đó, BHXH yêu cầu sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, BHXH các địa phương phải ghi vào sổ tiếp nhận đầy đủ thông tin tố giác, kèm tài liệu, chứng cứ (nếu có). Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp đến phản ánh, kiến nghị thì phải ghi vào sổ tiếp nhận và lập biên bản. Thông tin, tài liệu, chứng cứ sau khi tiếp nhận được chuyển đến phòng thanh tra kiểm tra BHXH tỉnh và bộ phận đầu mối (BHXH huyện). Các đầu mối này chủ trì, phối hợp với các phòng/bộ phận nghiệp vụ liên quan thực hiện phân loại, xử lý thông tin, đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu thu/giải quyết/chi trả hiện đang quản lý; tham mưu cho giám đốc hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin theo quy định để có kết luận cụ thể về hành vi vi phạm, làm căn cứ kiến nghị khởi tố vụ án; đồng thời lập hồ sơ kiến nghị khởi tố gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Hướng dẫn tiếp nhận kiến nghị khởi tố vi phạm pháp luật về bảo hiểm - Ảnh 1.

Một công nhân tại TP HCM được hướng dẫn thủ tục khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH Ảnh: CAO HƯỜNG

Đối với vụ việc vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nếu xét thấy cần thiết thì trước khi chính thức kiến nghị khởi tố, cơ quan BHXH tổ chức họp liên ngành (BHXH, cơ quan CSĐT, VKSND cùng cấp và các cơ quan liên quan) để phân tích, đánh giá tính chất, mức độ trên cơ sở những tài liệu đã thu thập được. Trường hợp liên ngành thống nhất xác định vụ việc đã rõ dấu hiệu tội phạm, cơ quan BHXH có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án. Hồ sơ kiến nghị khởi tố vụ án theo điều 214, điều 215 gồm: Văn bản kiến nghị khởi tố vụ án của cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện; hồ sơ giải quyết/chi trả các chế độ thể hiện hành vi gian lận chiếm đoạt tiền BHXH, bảo hiểm thất nhiệp, BHYT từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên; các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan để chứng minh hành vi gian lận chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hoặc gây thiệt hại; biên bản, kết luận kiểm tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có).

K.An