Hướng dẫn tính phụ cấp đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật

Tin mới

05/09/2017 11:10

(NLĐO)- Bộ Lao động – Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 113/2015/NĐ-CP về các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.


Theo đó, việc tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật (NKT) cũng được hướng dẫn cụ thể.

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy NKT hằng tháng được tính như sau: Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng x Mức lương cơ sở.

Ví dụ: Nhà giáo C là Trưởng khoa trong trường cao đẳng, chuyên trách giảng dạy NKT trong lớp học dành riêng cho NKT thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng là 0,3; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng. Tiền phụ cấp trách nhiệm giảng dạy NKT mà nhà giáo C được hưởng hằng tháng tính như sau: Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,3 x 1.300.000 đồng = 390.000 đồng.

Ví dụ: Nhà giáo D là nhà giáo chuyên trách giảng dạy NKT trong lớp hòa nhập thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng là 0,2; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng. Tiền phụ cấp trách nhiệm giảng dạy NKT mà nhà giáo D được hưởng hằng tháng tính như sau: Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,2 x 1.300.000 đồng = 260.000 đồng.

Tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy NKT hằng tháng được tính như sau:

Tiền phụ cấp ưu đãi = [Hệ số lương theo ngạch, hạng, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở x Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng.

Ví dụ: Trường hợp nhà giáo C tại ví dụ nêu trên được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 70%; hệ số lương hiện hưởng 3,66; hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,45. Tiền phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo C được hưởng hằng tháng tính như sau: Tiền phụ cấp ưu đãi = (3,66 + 0,45) x 1.300.000 đồng x 70% = 3.740.100 đồng.

Ví dụ: Trường hợp nhà giáo D tại ví dụ nêu trên, giảng dạy NKT trong lớp hòa nhập có 15% học viên là NKT thì được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 40%; hệ số lương hiện hưởng 3,66. Tiền phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo D được hưởng hằng tháng tính như sau: Tiền phụ cấp ưu đãi = 3,66 x 1.300.000 đồng x 40% = 1.903.200 đồng.

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH cũng nêu rõ, thời gian không được tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp ưu đãi giảng dạy NKT. Cụ thể:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật BHXH hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy NKT được trả cùng kỳ lương hằng tháng kể cả thời gian nghỉ hè.


T.Ngôn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI