Hơn 200 cán bộ Công đoàn, kế toán các doanh nghiệp đã được hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương theo mức lương mới; các khoản phụ cấp phải tham gia BHXH và không tham gia BHXH…

Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn, kế toán doanh nghiệp tham gia tập huấn

Đại diện LĐLĐ quận Thủ Đức cũng lưu ý doanh nghiệp có 10 lao động trở lên phải tổ chức đối thoại định kỳ, xây dựng bậc lương trong thang, bảng lương mới, chi trả tiền thưởng cho những người làm việc đủ thời gian và nghỉ trước đợt chi thưởng...

Tin-ảnh: H.Đào