Nguyễn Thị Vui (Công ty TNHH Hà Nhi; quận 12, TP HCM) phản ánh: "Tôi làm nhân viên tạp vụ tại công ty từ tháng 8-2016, đã ký nhiều lần HĐLĐ thời vụ 3 tháng. Đầu tháng 5-2020, công ty cho tôi nghỉ việc với lý do HĐLĐ hết hạn. Tôi không đồng ý và đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến công ty yêu cầu bồi thường về việc bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật nhưng không được công ty giải quyết…".

Ông Nguyễn Quang Hiệp, đại diện công ty, trả lời: Vừa qua, thực hiện tái cơ cấu nhân sự, công ty đã chấm dứt HĐLĐ với một số nhân viên hết hạn hợp đồng, trong đó có chị Vui. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh từ cơ quan chức năng, chúng tôi đã rà soát lại quá trình ký kết HĐLĐ với chị Vui và nhận thấy công ty đã sai khi ký HĐLĐ thời vụ nhiều lần với người lao động làm công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài. Sai sót này là do nhân sự bộ phận tổ chức hành chính thường xuyên thay đổi và công tác lưu trữ thông tin về ký kết HĐLĐ với người lao động chưa được đầy đủ, liên tục. Do vậy, sắp tới chúng tôi sẽ hủy bỏ việc chấm dứt HĐLĐ với chị Vui, mời chị trở lại công ty và tiến hành thương lượng về việc chấm dứt HĐLĐ.