Võ Văn Lợi (tỉnh Tiền Giang) hỏi: "Do hợp đồng lao động (HĐLĐ) của tôi được ký kết không đúng thẩm quyền nên Thanh tra Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã yêu cầu tôi và công ty tiến hành sửa đổi trong thời hạn 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, hết thời hạn quy định, tôi và công ty vẫn không đạt được thỏa thuận chung nên chưa sửa đổi HĐLĐ. Vậy bản HĐLĐ đã ký kết trước đó có còn hiệu lực không?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điều 9 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định trong quá trình thanh tra hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, nếu phát hiện nội dung HĐLĐ vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 50 của Bộ Luật Lao động (về hợp đồng vô hiệu), Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập biên bản về trường hợp vi phạm và đề nghị người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) tiến hành sửa đổi, bổ sung HĐLĐ vi phạm. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm, NSDLĐ và NLĐ phải sửa đổi, bổ sung HĐLĐ vi phạm. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn phải sửa đổi, bổ sung HĐLĐ vi phạm mà hai bên chưa sửa đổi, bổ sung thì trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành gửi biên bản kèm theo bản sao HĐLĐ vi phạm cho chánh thanh tra Sở LĐ-TB-XH nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm, chánh thanh tra Sở LĐ-TB-XH xem xét, ban hành quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu. Như vậy, nếu quá thời hạn quy định mà công ty và anh Lợi không thực hiện sửa đổi HĐLĐ thì HĐLĐ sẽ bị chánh thanh tra Sở LĐ-TB-XH ra quyết định tuyên bố vô hiệu.