Công ước 98 (năm 1949) là một trong 8 công ước cốt lõi của ILO thuộc khuôn khổ Tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, trong đó bao gồm: tự do hiệp hội và công nhận hiệu quả của quyền thương lượng tập thể; xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc; xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Tất cả các quốc gia thành viên của ILO có nghĩa vụ tôn trọng và áp dụng các nguyên tắc được đề cập tới trong Tuyên bố 1998.

ILO lên tiếng việc Việt Nam phê chuẩn công ước về thương lượng tập thể - Ảnh 1.

ILO đánh giá thương lượng tập thể tại doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng đi vào thực chất. Ảnh: VĨNH TÙNG

ILO đánh giá cao tất cả 452 đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp sáng 14-6, đã bỏ phiếu thuận thông qua hồ sơ của Chính phủ trình phê chuẩn công ước này.

"Xin chúc mừng Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 98. Đây không chỉ là một quyền cơ bản, mà còn là quyền quan trọng cho phép có được nhiều sự bảo vệ khác trong lĩnh vực lao động" - bà Deborah Greenfield, Phó Tổng giám đốc của ILO phụ trách mảng chính sách, tuyên bố.

ILO lên tiếng việc Việt Nam phê chuẩn công ước về thương lượng tập thể - Ảnh 2.

Ộng-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, trong một buổi chia sẻ về các công ước mà Việt Nam tham gia. Ảnh: DUY QUỐC

Trong khi đó, Giám đốc ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee, cũng đã có đánh giá về sự kiện quan trọng này. Ông Chang-Hee Lee cho rằng NLĐ, Công đoàn và NSDLĐ tại Việt Nam đã chứng minh ý chí và năng lực có thể thực hiện thương lượng tập thể thực chất. "Việc phê chuẩn Công ước 98 sẽ đẩy mạnh hơn nữa thương lượng tập thể thực chất để có được những giải pháp đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc ở Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn, năng suất lao động cao hơn và sự phồn thịnh được chia sẻ công bằng, góp phần mang lại phát triển bền vững" - ông Chang-Hee Lee nhấn mạnh.

Tám công ước cốt lõi của ILO trong khuôn khổ các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, trong đó bao gồm Công ước 98, đã trở thành một cấu phần quan trọng của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) hay FTA giữa Việt Nam và EU, cũng như trong phần lớn chính sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các công ty đa quốc gia.

Công ước 98 là công ước cơ bản thứ 6 của ILO mà Việt Nam phê chuẩn. Các công ước cốt lõi đã phê chuẩn khác bao gồm: Công ước 29 (năm 1930) về lao động cưỡng bức; Công ước 100 (năm 1951) về trả công bình đẳng; Công ước 111 (năm 1958) về chống phân biệt đối xử; Công ước 138 (năm 1973) về tuổi lao động tối thiểu, Công ước 182 (năm 1999) về chống bóc lột lao động trẻ em. Các công ước này phê chuẩn vào năm 2010.

Đối với 2 công ước cơ bản còn lại, gồm Công ước 105 (năm 1957) về lao động cưỡng bức  và Công ước 87 (năm 1948) về tự do hiệp hội, Việt Nam sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị để tiến tới phê chuẩn, dự kiến lần lượt vào năm 2020 và 2023.

Duy Quốc