Kéo dài do thương lượng bất thành

Ông Vũ Văn Tuấn, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận sau khi có biên bản hòa giải thành, công ty đã thu hồi quyết định kỷ luật nhưng không ban hành quyết định thay thế. Riêng việc phục chức cho anh Hòa, do vị trí của anh đã có người đảm trách nên công ty thương lượng để bố trí công việc ở bộ phận khác nhưng anh không đồng ý, dẫn đến vụ việc kéo dài. Hiện công ty và anh Hòa đã đạt được thỏa thuận bồi thường để anh chấm dứt hợp đồng.