Các đại biểu cho rằng đoàn viên là những người đánh giá chính xác nhất cán bộ CĐ cơ sở có thật sự nhiệt tình, có tổ chức tốt các phong trào, có chăm lo tốt cho đoàn viên, dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động hay không. Ngoài ra, phải có tiêu chí đánh giá riêng cho cán bộ CĐ chuyên trách và cán bộ CĐ cơ sở kiêm nhiệm. Đối với đoàn viên, khi được bình bầu xuất sắc thì phải được đa số đoàn viên trong tổ tín nhiệm, bình chọn.

Để đoàn viên đánh giá cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Các đại biểu thảo luận nhóm tại hội thảo

Việc xây dựng tiêu chí này nhằm nắm bắt thực trạng đoàn viên đánh giá thế nào về cán bộ CĐ cơ sở để điều chỉnh, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ. Việc đánh giá đoàn viên nhằm xây dựng chiến lược phù hợp với nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới. 

Tin-ảnh: N.Hà