Khai mạc ngày hội lớn của giai cấp công nhân Việt Nam - Ảnh 1.

Sáng 24-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XII Công đoàn Việt Nam khai mạc với sự tham dự của 947 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVC-LĐ cả nước. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26-9. Ảnh: Hoàng Triều

Đúng 8 giờ 30 sáng nay 24-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam đã khai mạc với sự tham dự của 947 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVC-LĐ cả nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, trình bày diễn văn khai mạc, ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI, chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý cùng 947 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10,5 triệu đoàn viên công đoàn cả nước đã về dự đại hội. 

Khai mạc ngày hội lớn của giai cấp công nhân Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI, phát biểu khai mạc đại hội - ảnh: Hoàng Triều

"Hôm nay, tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta long trọng tổ chức Đại hội XII CĐ Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức CĐ Việt Nam để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động CĐ trong 5 năm tới"- ông Cường bày tỏ. 

Đại hội XII CĐ Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức CĐ Việt Nam. Với tinh thần "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm", những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của các cấp CĐ, của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Khai mạc ngày hội lớn của giai cấp công nhân Việt Nam - Ảnh 4.

Các đại biểu về dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều

Đại hội thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng và giai cấp công nhân Việt Nam, Người đã cùng Đảng lãnh đạo tổ chức CĐ Việt Nam, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đoàn viên CĐ trở thành những người con ưu tú, phấn đấu quên mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đoàn viên CĐ đã cống hiến, lao động, chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm to lớn đối với giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức CĐ Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường cho biết thực hiện nhiệm vụ do Đại hội XI CĐ Việt Nam đề ra, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, các cấp CĐ đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, tổ chức thực hiện và  hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam đã đề ra. 

Khai mạc ngày hội lớn của giai cấp công nhân Việt Nam - Ảnh 5.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều

Hoạt động CĐ từng bước tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên, người lao động. Tổ chức CĐ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với người lao động. Vị thế của tổ chức CĐ trong xã hội ngày càng được nâng cao. Hoạt động CĐ và phong trào công nhân, viên chức, lao động đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tích đó là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước và hội nhập quốc tế.

Khai mạc ngày hội lớn của giai cấp công nhân Việt Nam - Ảnh 6.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, bầu đoàn Chủ tịch đại hội- ảnh: Hoàng Triều

Theo ông Bùi Văn Cường, Đại hội XII CĐ Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2013 - 2018; từ đó, trên cơ sở kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ qua, tiếp tục xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức CĐ trong 5 năm tới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa mới gồm các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, luôn đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với sự kỳ vọng của 10,5 triệu đoàn viên và hơn 17 triệu người lao động cả nước đang hướng về đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của đại hội. Vì vậy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI đề nghị mỗi đại biểu đại hội tập trung trí tuệ, với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình đại hội; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời bầu đúng, bầu đủ Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, góp phần vào thành công của đại hội.

Nhóm phóng viên- ảnh: Hoàng Triều