BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ điểm c khoản 2 điều 4 Thông tư 02/2017/TT-BYT, trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh, đã được khám, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó thấy có biểu hiện bất thường nên quay lại cơ sở khám chữa bệnh để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 2 trở đi trong một ngày. Tại điểm b khoản 2 điều 4 thông tư này quy định từ lần khám BHYT thứ 2 trở đi, chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh. Như vậy, theo các quy định nêu trên, mức thanh toán khám chữa bệnh BHYT buổi sáng và buổi chiều của ông sẽ khác nhau.