Theo nội dung giao ước, toàn khối thi đua thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ đoàn viên và người lao động (NLĐ); đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐ cơ sở; tăng cường đối thoại giữa NLĐ với CĐ và người sử dụng lao động.

Khánh Hòa: Cải thiện bữa ăn giữa ca cho công nhân - Ảnh 1.

Các đơn vị tại lễ ký kết giao ước thi đua

Năm qua, toàn khối đã thành lập mới 11 CĐ cơ sở, phát triển thêm 1.648 đoàn viên; hướng dẫn 100% CĐ cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị NLĐ và 96% CĐ cơ sở có thỏa ước lao động tập thể. Đặc biệt, các CĐ cơ sở thuộc khối đã vận động 73 doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca trên 15.000 đồng/suất, đặc biệt có những đơn vị trên 30.000 đồng/suất.

Tin-ảnh: T.Tĩnh