Tính đến giữa tháng 9-2019, toàn tỉnh có 70 DN hỗ trợ bữa ăn giữa ca cho NLĐ, trong đó 38 DN có suất ăn từ 15.000 - 20.000 đồng; 20 DN có mức ăn từ 21.000 - 30.000 đồng. Riêng các DN nhà nước đều có mức ăn giữa ca trên 22.000 đồng/suất và được khoán vào lương.

An Giang: 70 doanh nghiệp cải thiện bữa ăn giữa ca cho công nhân - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ tỉnh An Giang giám sát bữa ăn ca tại Công ty TNHH Samho An Giang (KCN Bình Hòa)

Tuy nhiên, theo LĐLĐ tỉnh, hiện còn 12 DN có mức ăn giữa ca cho công nhân dưới 15.000 đồng theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chiếm 17,14% tổng số DN có hỗ trợ bữa ăn ca toàn tỉnh.

Tin-ảnh: T.Bách