Qua giao ước, các đơn vị thuộc khối thống nhất đề ra chỉ tiêu: phấn đấu 100% CĐ cơ sở đạt vững mạnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt lao động tiên tiến; 4/4 CĐ ngành đạt tập thể lao động tiên tiến; 100% các đơn vị xếp loại tốt. Và trong khối có một đơn vị nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Khánh Hòa: Không để xảy ra nợ đọng BHXH - Ảnh 1.

Các đơn vị tại lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020

Năm 2019, khối CĐ Ngành I thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. 100% cơ quan, đơn vị trong khối tổ chức hội nghị quy chế dân chủ ở cơ sở. CĐ các cấp chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ cho người lao động bảo đảm không có nợ đọng BHXH, không có tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Tin-ảnh: K.Nam