Danh sách các đơn vị, DN gồm: Công ty TNHH Phong Đạt, Công ty TNHH Xây dựng Sao Sáng, Công ty TNHH Tư vấn DN Thuận Nguyễn, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Mai, Công ty TNHH Thiên Hải Phú, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàn Hảo và lớp mầm non tư thục Anh Thơ.

Trong đó, DN có thời gian nợ ít nhất là 15 tháng, nhiều nhất 66 tháng; số tiền nợ ít nhất hơn 35 triệu đồng, đơn vị có số nợ cao nhất hơn 1,2 tỉ đồng. Đây là những DN có dấu hiệu vi phạm điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội "Trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (NLĐ)". Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 12 đơn vị, DN có nợ đọng kéo dài đang được BHXH củng cố hồ sơ chuyển cơ quan công an.

Theo BHXH tỉnh Khánh Hòa, DN nợ đọng kéo dài phần lớn do hoạt động kinh doanh khó khăn. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, hằng tháng DN đều đã trích lương của NLĐ để thực hiện nộp đóng BHXH, vì vậy không loại trừ khả năng các đơn vị, DN chiếm dụng BHXH của NLĐ.

H.Lê